top of page

Tietosuojaseloste

Päivitetty 16.9.2022

1. Rekisterin pitäjä

 

Food Camp Finland Oy
Nuijamiestentie 10
00320 Helsinki
www.foodcampfinland.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Toimitusjohtaja Riikka Kannas, 040 354 6331,

riikka.kannas@foodcampfinland.fi


3. Rekisterin nimi

 

Food Camp Finlandin markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Asiakasrekisterissämme olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • asiakassuhteen hoito ja kehittäminen -asiakassuhdeviestintä

 • asiakkaan tekemien varauksien käsittely

 • palveluiden myynti ja toteutus

 • maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely

 • rekisterinpitäjän palveluiden markkinointi

 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

 • asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite

 • Varauksia koskevat tiedot

 • Asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot

 • Tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin

 • Tieto siitä jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin

 • Asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot

 • Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot

 • Mahdolliset erityisruokavaliotiedot

 

Rekisterinpitäjä käsittelee yritysaisakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja:

 • Yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • Yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

 • Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Food Camp Finland Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, uutiskirjeen tilauslomakkeet), sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä Food Camp Finland Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomakkeet, uutiskirjeen tilauslomakkeet).


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Food Camp Finland Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Food Camp Finland Oy:n kanssa.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain puitteissa. Rekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n sisällä. Tapauskohtaisesti rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos esim. sähköpostimarkkinoinnissa käytetään EU:n ulkopuolista palveluntarjoajaa.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sovelluksen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja.


10. Tarkastus- ja kielto -oikeus

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti. Henkilö voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse tai puhelimitse ilmoittamalla siitä rekisteriselosteen yhteyshenkilölle.

11. Säilytysaika


Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi. Tarpeeton tieto poistetaan.


12. Tietojen poistaminen rekisteristä


Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan info@foodcampfinland.fi -sähköpostiosoitteeseen.

bottom of page