Välkommen

Välkommen till Magasinet - Finlands sydligaste Skärgårdssmaks restaurang!